Ciclista sulla pista ciclabile lungo la ferrovia.

bikemobil Card

Furné ncantëur tl Südtirol: cun la curiera, la ferata y la roda

La bikemobilcard ciafon indô dal'aisciöda dl 2024 inant!

La bikemobil Card cunliëia doi ufiertes: la ie na cherta de viac per duc i mesuns de trasport publics  tla provinzia y dà oradechël la puscibltà de fé na jita de n di cun na roda de mprëst (model standard). Mutons/Mutans danter 6 y 13 ani giapa la bikemobil Card coche cherta junior a n priesc arbassà.

Coche cherta de viac persunela vel la Bikemobil Card per duc i mesuns de trasport publics tl Südtirol, per la ferates regiuneles y chëles regiuneles-express nce nchin a Trënt coche ënghe per viages cun l PostAuto Schweiz danter Mals y Müstair. Per dut n di possen se mpresté ora limpea nce na roda de mprëst, per na jita de n di o per na jita de n di cumbineda cun la curiera, la ferata y la roda. La roda de mprëst possa dadedò unì data ju pra una dla lueges dla urganisazions de mprëst respetives: Südtirol Rad, Papin Sport o Südtirolbike. Avis: La bikemobil Card ne dà nia la rejon de se tò pea la roda sun i mesuns de trasport publich.

La bikemobil Card per viages cun la ferates a destanza longia (p. ej. ferates EC, Railjet, Frecciargento, Italo) coche nce per vel linia de curieres turistiches ne vel nia. 

La bikemobil Card ie da giapé

La bikemobil Card ie na cherta de viac contactless persunela y nia trasferibla. La muessa unì cunvalideda dan uni viac pra i njins de cunvalidazion brums tla stazions o tla curiera. Per fé chësc  tlechel tenì la cherta contactless permez al sensor.

Priejes

  Persones adultes Junior (da 6 a sota 14 ani)
bikemobil Card 1 di 30,00 Euro 15,00 Euro*

* L priesc vel per la Junior Bike nchin 24''

 

Nfurmazions sun l mprëst de rodes “Südtirol Rad”: www.suedtirol-rad.com

Nfurmazions sun l mprëst de rodes “Papin Sport“ sot a: www.papinsport.com/de/

Nfurmazions sun l mprëst de rodes „Südtirolbike“ sot a: www.suedtirolbike.info

Tò pea la roda
Te tòles pea la roda? Chësc ie da abadé.
Mo d'autra nfurmazions
Ce senificat à pa i simbui pra la cunvalidazion?
Tlo la sëuraududa cun i tlarimënc cun paroles y imajes
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.