Lueges de venduda

Na cherta de viac ie n generel saurida da giaté ca

Chertes de viac per l trasport publich tla ujinanzes ie da cumpré daujin a té: tla curiera, tla gran pert dla stazions y pra la lueges de venduda ti majeri luesc. N valgun Infopoints y n valguna lueges de servisc pieta oradechël nce duc i servijes n cont dl Südtirol Pass.

Lueges de venduda südtirolmubiltà
Ti referimënc per la mubiltà publica tl Südtirol.
Mo d'autra nfurmazions
Automac per la chertes de viac
Cumpré la chertes de viac defrëntes y ciarië l Südtirol Pass.
Mo d'autra nfurmazions
Tla curiera
Chertes de viac: pra l personal de viac, tla curieres de zità, pra i automac.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.