Cherta de viac per n di cun la roda

Ulëis‘a tò pea la roda? Chësc ie da savëi.

Per tò pea la rodes ti mesuns de trasport publich – leprò ala cherta de viac per la persona che furnea – iel de bujën de na cherta per l di per la roda. Cun chësta cherta de viac possen tò pea la roda n chël di dl calënder pra duc i viages che n uel. Prëibel cunvalidëde la cherta de viac riesc dan fé l prim viac y mustrëde la cherta de viac “ativa” tl cajo de n cuntrol.

Prëibel tenide cont che: tò pea la roda tla ferates regiuneles ie limità per rejons de lerch y de segurëza y tla curieres iel mé puscibl te caji singuli. Chësta cherta de viac per l di vel ënghe per tò pea la roda tla furnadoies dl Renon y dl Mendula ma nia per la furnadoies sun Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen.

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.