Il treno della Val Venosta alla stazione di Lasa

La ferata dla Venosta

Challenge 2023: fajun l'ultimo sforz!

Por che i laurs de eletrificaziun dla ferata dla Venosta pois jí inant debota gnarál stlüt la linia dla ferata dai 5 de jügn da sëra y tratan i fins dl'edema.

Ti mëisc che vëgn se tratera da ti ester a trëi de grandiscimi laurs denant che al pois jí les ferates eletriches nöies tres la valada dla Venosta: stlüje jö i laurs de costruziun ti tuní danter Maran y Töll, mëte sö incër 1600 stanges por la linia tl'aria y inultima definí i orars y la logistica por le trasport de porsones y rodes.

La gran desfida sará chëra da se tigní da öna na pert ai tëmps strënc por i laurs de costruziun che é ciamó da fá y dal'atra da garantí almanco en pert la trafich dla ferata. Porchël vëgnel atualmënter lauré fora i orars dles ferates y di sorvisc de sostituziun dla ferata ciaran da tó dantadöt en conscidraziun les porsones che mëss vigni de tó la ferata por jí a lauré o a scora. I orars detaiá y definitifs sará tosc danman y gnará spo publicá. Cina sëgn él sigü che:

La trassa danter Maran y Töll sará indô daverta da d'altonn inant

Le toch danter Maran y Töll gnará bonamënter daurí indô al trafich dla ferata tl pröm altonn y cina dailó dess i laurs de costruziun ti tuní gní stlüc jö. Intratan él tres ciamó bus de sostituziun che garantësc le coliamënt danter Maran y Töll.

Dai 5 de jügn inant: la ferata vá i dis da laur

Ai 5 de jügn scomëncia i laurs de costruziun por mëte sö les stanges por la linia tl'aria sön la trassa dla ferata danter Maran y Mals che é de prësc 60 km. La ferata jará i dis da laur ia por le de, dal lönesc al vëndres. Da sëra tert y tratan i fins dl'edema gnará la linia dla ferata stlüta daldöt. Concretamënter ó chësc dí che dai 5 de jügn cina la fin dl ann, dal lönesc al vëndres, gnarál straiché les ultimes trëi ferates da sëra devers de Mals y ince les ultimes trëi ferates da sëra devers de Töll/Maran y ares gnará sostituides da corieres.

Les sabedes, domënies y i dis da festa gnarál stlüt daldöt la linia dla ferata tla Venosta cina ala fin dl 2023; n'ezeziun gnará fata danter i 12 y i 20 de agost. Por ti ester al gran numer de passajiers y passajieres gnarál metü a jí n sorvisc de sostituziun dla ferata che jará zënza interuziun vigni mesora danter Maran y Mals.

Por intant degun sorvisc de trasport dles rodes

Por le momënt (aisciöda 2023) n’é le trasport separat dles rodes sön la linia dla ferata Maran-Mals nia desponibl deache ara n’é nia jüda da dé ia le sorvisc. Al vëgn ciaré da apalté le sorvisc de trasport dles rodes por i mëisc che vëgn. Tosc gnarál dé de plü informaziuns.

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.