Trasport publich local: Charta nueva per passajires

Acurdanza danter la Provinzia y la Zentrela Cunsumadëures

Renfurzé i dërc di passijires, amplië la ufierta dl trasport local y la sustenibiltà ecologica: Chisc ie mé n valgun ponc dla Charta de cualità nueva dl trasport de persones local dl Südtirol. Inier, n mierculdì ai 4 de nuvëmber, à l assessëur per la mubilità Daniel Alfreider, l diretëur de repartizion Martin Vallazza y la diretëura dla Zentrela Cunsumadëures Südtirol (ZCS), Gunde Bauhofer, sotscrit la charta.

L assesëur provinziel Alfreider dij dla charta nueva che la ie “n var inant de viers de na ufierta mo plu atrativa tl trasport publich local: l Südtirol à ti ani passei bele fat truep n cont dla cualità di servijes dl trasport publich local. Cun la Zentrela Cunsumadëures ons śën mo n partner che mesura la cualità per i passajires”, nsci Alfreider. La charta di dërc di passajires deventerà na pert ntegranta y mpurtanta de uni cuntrat de servijes o de uni cunzescion.

Per la diretëura dla ZCS Bauhofer ie la sotscrizion dl’acurdanza “n di mpurtant per i dërc di cunsumadëures dl Südtirol, ajache i vën fissei te na charta nueva. L trasport publich local ie de gran mpurtanza te nosta vita soziela.” L ie perchël na bona cossa sce l ie da una pert regules tleres per i cunsumadëures y dal’autra pert na evaluazion periodica dl livel de cuntentëza di nuzadëures di mesuns de trasport. L diretëur de repartizion Martin Vallazza sotrissea: “La Provinzia sustën n model uniter per n trasport publich local ecologich, sustenibl y ntegrà. Chësc model se stiza sun criteres de cualità che ti vën garantii ai zitadins y ala zitadines che nuza i mesuns publics. Cun la charta nueva ons śën fat mo n var te chësta direzion.”
N pont zentrel dla charta nueva ie la partezipazion di passajires tres l rodul atif dla Zentreles Cunsumadëures cun ndicazions y l dërt di nuzadëures singui de giapé nfurmazions prezises y asveltes sun i orares tres la tecnologies digiteles.

D’autri prinzips mpurtanc dla charta di passajires ie i medemi dërc per nuzadëures, l scunjeramënt de barieres per passajires che stënta a se muever, la cuntinuità dl servisc, l’efizienza dl servisc, la sustenibiltà ecologica dl trasport local de persones y la cualità dl personal. Na pert dla charta reverda nce l dërt de lamentanza, l bilinguism dl personal, l azes ai mesuns de dërt y la culaburazion dla Zentrela Cunsumadëures Südtirol pra l’ejaminazions dl livel de cuntentëza di nuzadëures cun i servijes pitei. (LPA /Foto LPA)

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.