binari

Stlüta dla linia dla ferata dl Prener d'agost

Laurs de manutenziun sön la trassa Balsan – Trënt y sön la trassa Prener – Desproch

D’agost mëssel gní fat laurs de prescia sön la linia dla ferata dl Prener y porchël messarál gní stlüt le trafich dla ferata sön chëstes trasses:

  • Trassa Balsan- Trënt: dai 7 d'agost ai 11 d'agost 2023
  • Trassa Prener - Desproch (A): dai 7 d'agost ai 22 d'agost 2023

 

Sorvisc de sostituziun dla ferata

Al vëgn preodü bus de sostituziun dla ferata, sides por le trafich regional sön la trassa Balsan - Trënt (linia B100) che por le trafich a destanza lungia sön la trassa Balsan - Desproch (ÖBB SV300). Ara ne vá nia da se tó para la roda. Por i bus dl sorvisc de sostituziun dla ferata él d'atri orars de partënza co por les ferates y le iade döra sambëgn plü dî.

I bus de sostituziun danter Balsan y Trënt ne vá nia tles staziuns dla ferata mo stá chic pro les architades prinzipales di paisc sön la trassa. Orars dl sorvisc de sostituziun dla ferata:

Orar di bus che sostituësc la ferata Balsan – Trënt

Orar di bus che sostituësc la ferata Balsan – Desproch

Orars de partënza di bus de sostituziun dala staziun de Balsan:

  • tla direziun de Desproch (SV300 ÖBB) dal raiun Kiss-and-Ride tla strada Garibaldi;
  • tla direziun de Trënt (B100 Trenitalia) dala strada Garibaldi.

Orars de partënza di bus de sostituziun dala staziun de Porsenú:

  • tla direziun de Desproch (SV300 ÖBB) dala plataforma A;
  • tla direziun de Trënt: impröma él da tó la ferata regionala R/RV tla direziun de Balsan, dailó él spo da mudé y tó i bus dl sorvisc de sostituziun dla ferata.

Trafich a destanza lungia: Freccia y Italo

Dötes les ferates dl trafich a destanza lungia cuntra süd (Freccia y Italo) toma fora. An pó tó i bus de sostituziun dl trafich regional.

Trafich a destanza lungia: Ferates Railjet

Les ferates Railjet devers de Viena toma fora. Al ne vëgn nia preodü n sorvisc de sostituziun de chëstes ferates.

D'atres mudaziuns di orars sön la trassa dla ferata 100 Trënt – Balsan – Franzensfeste

Al é preodü ciamó d'atres mudaziuns di orars dla ferata tl trafich regional. Chiló ciafëise la suraodüda.

 

Chertes

Trafich regional: I bus de sostituziun dl trafich regional ne s'archita nia tles staziuns dla ferata sön la trassa Balsan – Trënt y n'á nia n aparat da obliteré. Les chertes ne pó porchël no gní obliterades te staziun dla ferata no te bus.

La cherta online pó gní obliterada tres l'app südtirolmobil. Scenó pón cumpré damperfora na cherta.

Les chertes cun na tarifa pausciala – sciöche le Südtirol Pass abo+, le Südtirol Pass 65+ y les Mobilcards – sciöche les chertes por i sciori vel ince zënza obliteraziun y al tleca les mostré.

Che che á chertes de südtirolmobil y Trenitalia pó s'anuzé di sorvisc dla linia dla ferata Trënt – Malè sön la trassa Trënt – Lavis – Mezzocorona.

Trafich a destanza lungia: Che che s'anüza dles ferates EC pó tó les ferates regionales sön la trassa Franzensfeste – Balsan zënza che le prisc se müdes.

 

Dötes les porsones che é sön le iade dess porchël planifiché avisa denanco pié ia i iadi cun la ferata y tigní cunt di orars de partënza di bus de sostituziun.

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.