La trassa Maran – Töll stluta per doi enes

Lëures de drenaja de bujën pra la linia dla ferata

Per na segura resterà la trassa Maran – Töll dla linia dla ferata dla Val Venuesta bonamënter stluta per n doi enes pervia de na perduda d’ega sota la linia. L ie preudù curieres sostitutives.

N à cunstatà ncuei (22 de fauré) pra i cuntroi che vën fac uni di da pert di lauranc dla STA – Strutures de Trasport Südtirol che l vën ora ega y che l fonz ie scialdi mbuà sota la trassa dla linia dla ferata dla Val Veuesta. La gauja ie lieda ala gran cuantiteies de nëif che ie tumedes tla ultima enes y che dlëiga śën pervia dla temperatures autes di ultimi dis.

L diretëur dla linia, Marco Stabile, à, do n sëuraluech de prëscia, adum cun l ambolt de Marling y n gheologh, tëut la dezijion de stlù per na segura debota la trassa dla ferata nteresseda danter la stazion de Maran y chëla de Töll, acioche l possa riesc unì fat i ntervënc de drenaja y stabilisazion dl rone. Cun l chemun, i patrons di grunc che va a sëida sëura la linia dla ferata y l Servisc stredes dla Provinzia iesen unic a una de fé l puscibl per pudëi nvië via i lëures bele ti dis che vën. "La segurëza di viagiadëures ie la cossa plu mpurtanta. Nosc obietif ie chël de finé i lëures tan aslune che la va per garantì che la ferates posse furné segures", dij l assessëur provinziel per la mubilità Daniel Alfreider.

La linia dla ferata dla Val Venuesta resterà bonamënter stluta per doi enes sun la trassa Maran – Tel ulache l ie bele unì metù a jì n servisc de curieres sostitutives. La curieres pëia via cun i medemi orares dla ferates y fërma pra la stazion dla ferata a Maran y pra la stazion dla ferata de Töll. L ne ie nia preudù fermedes a Marling y Algund.

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.