[Translate to Italian:]

Aiuto concreto per le persone dall’Ucraina

Допомога людям з України

Utilizzo gratuito dei mezzi del trasporto pubblico 

I cittadini ucraini e le persone provenienti dall'Ucraina che si trovano in Alto Adige a causa degli eventi attuali possono, per un periodo limitato, utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici. Inizialmente è sufficiente un certificato della Questura, dopodiché è possibile richiedere e utilizzare gratuitamente  per un certo periodo di tempo un titolo di viaggio elettronico, sia per gli adulti (AltoAdige Pass) che per i minorenni (AltoAdige Pass abo+).

Ecco come.

 

Primo ingresso

Entro 5 giorni dall'ingresso in Italia, le persone provenienti dall’Ucraina possono utilizzare i treni in Alto Adige gratuitamente e senza biglietto per raggiungere la loro prima destinazione o luogo di soggiorno.

 

Registrazione presso la Polizia / ottenimento del certificato

Il primo passo è quello di registrarsi in un centro di accoglienza o presso la Polizia (Questura di Bolzano). Qui si possono presentare diversi tipi di dichiarazioni e domande (ad esempio la notifica di presenza sul territorio nazionale o la richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo). In ogni caso, verrà rilasciato un certificato di notifica o di domanda.

Con questo certificato si può utilizzare il trasporto pubblico nell'area del trasporto integrato altoadigemobilità gratuitamente e senza biglietto per un periodo massimo di 30 giorni dalla registrazione:

 • tutti i treni regionali in Alto Adige e fino a Trento,
 • tutti gli autobus urbani, regionali e Citybus,
 • le funivie Renon – Bolzano, Colle – Bolzano, Meltina – Vilpiano, Verano – Postal e Maranza – Rio di Pusteria,
 • il trenino del Renon e la funicolare della Mendola.

Controllo biglietti: Quando si sale sull'autobus o in caso di controllo del biglietto in treno, è sufficiente mostrare questo certificato insieme alla carta d'identità o un documento di identità.

 

Richiesta del titolo di viaggio gratuito (AltoAdige Pass o AltoAdige Pass abo+)

Per poter utilizzare il trasporto pubblico per un periodo di tempo più lungo, le persone provenienti dall'Ucraina possono richiedere un titolo di viaggio elettronico personale, che viene fornito gratuitamente dalla provincia di Bolzano:

 • AltoAdige Pass per adulti dai 18 anni (gratuitamente fino al 31.12.2022)
 • AltoAdige Pass abo+ per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni (gratuitamente solo per l'anno scolastico 2021/2022)

I bambini sotto i 6 anni d’età non hanno bisogno di un biglietto.

La richiesta online per questo biglietto si può fare qui

I biglietti saranno inviati per posta all’indirizzo indicato e possono essere utilizzati per i viaggi con i trasporti pubblici:

 • autobus urbani a Bolzano e Merano: solo check-in;
 • autobus regionali e Citybus: check-in quando si sale, check-out quando si scende dal mezzo;
 • treni regionali: check-in e indicazione del codice della stazione di destinazione

Guida alla convalida contactless

 

Validità del biglietto

I titoli di viaggio elettronici forniti gratuitamente hanno lo scopo di facilitare, in una prima fase, l'orientamento in provincia delle persone provenienti dall’Ucraina.
L'AltoAdige Pass può essere utilizzato gratuitamente per viaggi in autobus e in treno per un totale di 2000 km.
L'AltoAdige abo+ per bambini e ragazzi è valido fino al 15/09/2022, dopodiché è possibile fare una nuova richiesta pagando la tariffa annuale di 20 oppure 150 euro.

Per tutte le altre informazioni sulla mobilità pubblica e l'AltoAdige Pass, si prega di contattare il Service Desk altoadigemobilità:
+39 0471 220880 – selezionare 2 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00)
e-mail: contact@altoadigemobilita.info

 

Допомога людям з України

Безкоштовне користування громадським транспортом

Громадяни України та особи українського походження, які перебувають у Південному Тіролі у зв’язку з нинішніми подіями, можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Спочатку достатньо довідки про реєстрацію з бюро, після чого можна оформити електронний квиток для дорослих (Südtirol Pass) або для неповнолітніх (Südtirol Pass abo+) та безкоштовно використовувати протягом певного періоду часу.

Ось найважливіші кроки та інформація:

 

Попередня реєстрація

Протягом 5 днів після в’їзду в Італію громадяни України можуть безкоштовно і без квитка користуватися поїздами в Південному Тіролі, щоб дістатися до свого першого пункту призначення або місця перебування.

 

Реєстрація в органах поліції / отримання довідки

Першим кроком є ​​реєстрація у приймальному центрі  або в органах поліції (бюро в Больцано - станція Bolzano Sud/Fiera). Там можна подати кілька видів повідомлень та заявок (наприклад, повідомлення про перебування на території країни або заяву на отримання тимчасового посвідки на проживання). У будь-якому випадку ви отримаєте довідку про реєстрацію або копію поданої заяви.

З цією довідкою можна безкоштовно та без квитка користуватися громадським транспортом Південного Тіролю протягом максимум 30 днів з моменту реєстрації та щонайменше до 17 квітня 2022 року (Великодня неділя):

 • усі регіональні поїзди в межах Південного Тіролю та до Тренто,
 • усі міські та регіональні автобуси
 • канатні дороги Ritten-Bozen, Kohlern-Bozen, Mölten-Vilpian, Vöran-Burgstall і Meransen-Mühlbach
 • фунікулер Менделя та вузькоколійка Ренон.

Перевірка квитків: при посадці в автобус або при перевірці квитків у поїздах достатньо пред’явити довідку про реєстрацію разом із документом, що посвідчує особу.

 

Подача заявки на безкоштовний квиток (Südtirol Pass або Südtirol Pass abo+)

Для того, щоб користуватися громадським транспортом у довгостроковій перспективі, громадяни України можуть оформити особистий електронний квиток, який безкоштовно надається провінцією Південний Тіроль:

 • Південний Тіроль Pass для дорослих віком від 18 років
 • Südtirol Pass abo+ для дітей та молоді від 6 до 17 років.

Дітям до 6 років квиток не потрібен.

Онлайн-заявку на ці квитки можна знайти тут

Потім квитки будуть відправлені поштою за вказаною адресою і їх можна буде використовувати для поїздок у громадському транспорті:

 • Міські автобуси до Больцано/Бозена та Мерано/Мерано: пасажирам необхідно підтвердити свою електронну картку під час посадки. Під час приземлення повторно сканувати картку не потрібно.
 • Регіональні та міські автобуси: пасажири повинні сканувати картку під час посадки та повторної висадки.
 • Регіональні поїзди: пасажири повинні підтвердити картку перед посадкою (на вокзалі) і ввести код пункту призначення.

 

Термін дії проїзних документів

Електронні квитки, які надаються безкоштовно, призначені для того, щоб на першому етапі громадянам України було легше орієнтуватися Південним Тіролем:
З картою Südtirol Pass  можна безкоштовно проїхати на автобусі і поїзді загальною протяжністю 2000 км.
Südtirol Pass abo+ для дітей та молоді діє до 15 вересня 2022 року, після чого можна подати нову заявку.

 

Додаткова інформація стосовно користування громадським транспортом та проїзного Південним Тіролем доступна у Службі підтримки Південного Тіролю:
Телефон: +39 0471 220 880 (з понеділка по п’ятницю (8:00 – 18:00)
Електронна пошта: contact@suedtirolmobil.info

 

Помощь людям с Украины.

Бесплатное пользование общественным транспортом

Граждане Украины и лица украинского происхождения, которые находятся в Южном Тироле в связи с текущими событиями, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Первоначально достаточно справки из бюро, после чего можно оформить электронный билет для взрослых (Südtirol Pass) или для несовершеннолетних (Südtirol Pass abo+) и использовать его бесплатно в течение определенного периода времени.

Вот наиболее важные шаги и информация:

 

Первая запись

В течение 5 дней после въезда в Италию граждане Украины могут бесплатно и без билета пользоваться поездами Южного Тироля до первого пункта назначения или места пребывания.

 

Регистрация в органе полиции/получение справки

Первый шаг — зарегистрироваться в приемном центре или в полиции (бюро в Больцано - станция Bolzano Sud/Fiera). Там можно сделать несколько видов уведомлений и заявлений (например, уведомление о пребывании на территории страны или заявление на получение временного вида на жительство). В любом случае вы получите справку о регистрации или копию заявления.

С этой справкой можно бесплатно и без билета пользоваться общественным транспортом Южного Тироля в течение максимум 30 дней с момента регистрации и как минимум до 17 апреля 2022 г. (Пасхальное воскресенье):

 • все региональные поезда в Южном Тироле и в Тренто,
 • все городскиеи региональные автобусы
 • канатные дороги Ritten-Bozen, Kohlern-Bozen, Mölten-Vilpian, Vöran-Burgstall и Meransen-Mühlbach.
 • фуникулер Мендель и узкоколейная железная дорога Ренон.

Проверка билетов: при посадке в автобус или проверке билетов в поездах достаточно предъявить справку о реєстрации вместе с документом, удостоверяющим личность.

 

Подача заявки на бесплатный билет (Südtirol Pass или Südtirol Pass abo+)

Для того, чтобы пользоваться общественным транспортом в более долгосрочной перспективе, граждане Украины могут оформить персональный электронный билет, который бесплатно выдается провинцией Южный Тироль:

 • Südtirol Pass для взрослых от 18 лет и старше
 • Südtirol Pass abo+ для детей и подростков от 6 до 17 лет.

Детям до 6 лет билет не нужен.

Онлайн-заявку на электронный билет можно найти здесь (вставить ссылку)

Затем билеты будут отправлены по почте на указанный адрес и могут быть использованы для проезда в общественном транспорте:

 • Городские автобусы в Больцано/Бозене и Мерано/Меран: пассажирам нужно валидировать электронную карту при посадке. Нет необходимости повторно сканировать карту во время высадки.
 • Региональные и городские автобусные перевозки: пассажирам необходимо валидировать карту при посадке и повторно при высадке.
 • Региональные поезда: пассажирам необходимо валидировать карту перед посадкой (на железнодорожном вокзале) и ввести код места назначения.

 

Срок действия проездных документов

Электронные билеты, которые предоставляются бесплатно, предназначены для того, чтобы гражданам Украины было проще ориентироваться в Южном Тироле на первом этапе:
С картой Südtirol Pass можно бесплатно проехать на автобусе или поезде общей протяженностью 2000 км.
Südtirol Pass abo+ для детей и молодежи действителен до 15 сентября 2022 года, после чего можно подать новое заявление.

Дополнительную информацию об общественном транспорте и проездном в Южном Тироле можно получить в Службе поддержки Южного Тироля:
Телефон: +39 0471 220 880 (с понедельника по пятницу (с 8:00 до 18:00)
Электронная почта: contact@suedtirolmobil.info

Ricevere notifiche push

Ricevi notifiche sulle tue fermate e linee. Questa impostazione può essere disattivata in qualsiasi momento tramite il browser.