Trasport separat de rodes sun la trassa dla linia dla ferata dla Val Venuesta

Acioche l ne vënie nia massa strënt tla ferata dla Val Venuesta vëniel njinià ite uni ann dai prim de lugio ai 30 de setëmber n trasport a pert per la rodes tres furgon sun streda. Pra la stazions de Maran, Algund y Marling ne possen te chësc tëmp ntan l’ëures de majer trafich nia tò pea la roda tla ferata dla Val Venuesta. Chësc vel uni di dala 9:00 ala 13:00 y dala 15:00 ala 17:30.

Stazion de Maran: Orares dl trasport de rodes tla stazion de Maran danmesdì dala 9:16 / 10:16 / 11:16 y domesdì dala 15:16 / 16:16 / 17:16. Sce la dumanda ie mëndra vëniel fat manco viages.

La rodes possa unì dates ju tla stazion de Maran pra l servisc shuttle 30 menuc dan pië via. Jì a les tò pon tla stazions de Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig o Mals.

La chertes de viac y i priejes per l servisc shuttle curespuend ai priejes dl trasport dla rodes sun i mesuns de trasport publics: na cherta per l di aposta per l trasport dla roda ala tarifa de 7 Euro o cunvalidazion cun l Südtirol Pass ala tarifa de n di de 3,50 Euro. La chertes de viac per l shuttle dla roda ie da giapé pra la purteles dla chertes de viac o diretamënter pra la luegia de partënza dl servisc shuttle

Per de majera grupes iel la puscibiltà de prenuté l trasport dla rodes danter la 08.00 y la 19.00 tres l numer +39 0473 201500 zu buchen.