Ulà cumpré la chertes

Cherta scëmpla urbana

 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes,
 • pra i automac dala chertes sun duta la curieres dla SASA.

Cherta urbana per dut l di per Bulsan o Maran

 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes,
 • pra i automac dala chertes sun duta la curieres dla SASA.

Cherta scëmpla extraurbana (nce cherta cumulativa per almanco 10 persones)

 • sun la curieres dl servisc extraurban,
 • tla lueges de venduda autorisedes.

Cherta valor

 • sun la curieres dl servisc extraurban,
 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes.

Cherta per la ferates regiuneles (nce cherta cumulativa per almanco 10 persones)

 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes.

Cherta per DB-ÖBB Eurocity

 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes.

Nightliner

 • sun la curieres dl servisc Nightliner (cherta singula y cherta de nuet),
 • pra i automac dala chertes (cherta de nuet y cherta 10 nuete).

Mobilcard, museumobil Card y bikemobil Card

 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes (Mobilcard).

Cherta dl dì per roda

 • sun la curieres dl servisc extraurban,
 • tla lueges de venduda autorisedes,
 • pra i automac dala chertes.

Chertes per n di dl Parch naziunel Svizer y dl’Engiadina

 • pra i automac dala chertes tla stazion dla ferata dl Venuest.

Link: