Error message

Notice: Undefined index: disabled_javascripts in eu_cookie_compliance_page_build() (line 306 of /var/WebServices/home/www/Virtual-Hosts/www.sii.bz.it/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Trasport de rodes

Furné cun la curiera, la ferata y la roda

Tarifes per l traport de rodes

L trasport dla roda sun i mesuns publics ie da paië: 3,50 euro tarifa al di (unfat tanc i tan lonc che i viages ie) per chi che à n Südtirol Pass o n EuregioFamilyPass Südtirol y per chi che à n abunamënt per studënc y persones atempedes cun i servijes de paiamënt ativei; cherta per n di da 7,00 euro per chi che à d’autri abunamënc y chertes de viac, da cumpré pra la lueges de venduda autorisedes y pra i automac dla chertes. La cherta ie da cunvalidé uni iede che n furnea.

Deplù...

Limitazions per l trasport - la segurëza muessa unì garantida

Tl pruzes de modernisazion dl trasport dla ferata locala y dla stazions cun azesc zënza rëms architetonics y l’adurvanza de ferates nueves cun plataforma arbasseda iel unit adotà mesures per alesiré l trasport dla rodes sun la ferates. [...] N generel ie l trasport de rodes sun i mesuns publics mé puscibl sce l ie lerch assé y sce la segurëza ie garantida defin. Resservé posć ne ie nia puscibl.

Deplù...

Auternativa: Mprëst roda

Per sustenì la jites cun la roda cun i mesuns dl trasport publich y per schivé l sëurafolamënt sun la ferates iel na culaborazion strënta cun i ponc de mprëst de rodes privac nluegei pra la stazions dla ferata.

Deplù...

Dai 25 d’auril nchin ai 31 d’utober: trasport separat de rodes sun la trassa dla linia dla ferata Maran-Mals

Per schivé l sëurafolamënt tla ferata dla Val Venuesta uniral pità nce chëst ann dai 25 d’auril nchin ai 31 d’utober la puscibltà de traspurté la rodes a pert sun camions. Pra la stazions de Maran, Algund y Marling ne iel tl’ëures de rëscia nia mesun ciarië la rodes sun la ferates dla Val Venuesta. La pruibizion ie preududa uni di dala 8:00 nchin dala 13:00 y dala 15:00 ala 17:30.

Deplù...

Ferates de njonta d’agost danter Burnech y Sanciana

Pervia dla gran cumpëida de jënt che furnea t’amesa l d’instà uniral nce chëst ann njuntà vel’ ferata danter Burnech y Sanciana ntan i fins dl’ena d’agost coche nce tl tëmp de Ferragosto...

Deplù...