Tarifes per l traport de rodes

La puscibiltà de traspurté rodes ie limiteda, l mprëst de na roda ie n’auternativa

Sce n tol pea na roda sun n mesun de trasport publich ie chësc servisc da paië, y per rejons de lerch y segurëza ie la puscibiltà limiteda. La prezedënza ti vën te uni cajo data al trasport de persones. Sce l unissa adum truepa rodes possa l personal di mesuns de trasport cialé che l ne zape nia ite plu che ntan de persones cun la roda.

Cherta per n di per tò pea la roda: 7 Euro La cherta per tò pea per n di ntier la roda possa unì cumpreda pra i automac dla chertes de viac y pra la lueges de venduda südtirolmubiltà. La possa unì nuzeda zënza limitazions dut l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda dan uni viac.

Tarifa per l di pra la cunvalidazion cun l Südtirol Pass: 3,50 Euro Cun l Südtirol Pass, l Euregio Family Pass, l Südtirol Pass abo+ cun funzion de paiamënt ativeda coche nce cun l Südtirol Pass 65+ cun funzion de paiamënt ativeda possa la tarifa per l di per l trasport dla roda unì trat ju. La pruzedura de cunvalidazion per tò pea la roda ie da fé dan uni viac. L vën mé trat ju la soma de 3,50 Euro per uni di.

Chësta tarifes vel mé sun i mesuns de trasport südtirolmubiltà tl raion dl Südtirol y sun la ferates regiuneles nchin a Trënt. Per viages cun la ferata plu lonc de viers dl sud iel chertes de viac per la rodes interregiuneles aposta de Trenitalia. Per viages de viers dl Tirol dl nord y dl ost iel da cumpré pra la ÖBB / VVT chertes de viac aposta per la trasses curespundëntes (p. ej. Prëner – Dispruch o Sanciana – Lienz).

Debant possel unì tëut pea chësta sortes de rodes:

  • Rodes per pitli (sot a 20 zol)
  • Roda da plië adum (plieda adum) y monoroda: tla curiera o tla lerch per i cufri o tuceda te na tascia
  • Remorcs de rodes: (destachei dala rodes)
  • Hand-bike (roda da sté pendui)

Electro-bike/Pedelec: chisc njins vën traspurtei tla ferates regiuneles y tla furnadoies dla Südtirolmubiltà sciche na roda normala, sce l ie garantì la segurëza n cont dl pëis. Tla curieres cun portarodes ne vën chësta rodes nia traspurtedes.