Cherta scëmpla urbana (viages aldò de zones tariferes)

Tarifa de viac: 1,50 Euro
ulà cumpré:

Da adurvé per viages cun la curieres tl raion dla medema zona tarifera, p.ej. viages cun curieres urbanes tla ziteies de Bulsan y Maran, o cun cunliamënc citybus tla medemo luech.

Nia da adurvé per: viages cun la ferata tl raion dla medema zona tarifera.

La vel: 60 menuc dala prima cunvalideda y l ie puscibl mudé de plu mesuns de trasport tla medema zona tarifera.

Co cunvalidé: la cherta muessa unì cunvalideda canche n pëia via. L ie assé mëter la cherta tl cunvalidadëur